E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Kolekce digitálních vzdělávacích zdrojů / Zajímavé objekty /

Zajímavé objekty

Yahoo: Textbook Publishers - Higher Education
http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Shopping_and_Services/Publishers/Education/Textbooks/Higher_Education/
V seznamu předních vydavatelů učebnic mužete najít i učebnice, které jsou doplněny multimediálními učebními materiály, popř. Power Point presentacemi. Většina zdrojů není volně dostupných, ale demonstrační ukázky jsou zdarma.

Moderní učebnice chemie
http://cwx.prenhall.com/petrucci/medialib/media_portfolio/09.html
Prohlédněte si nejdříve několik ukázek video a audio demonstrací, animací, obrázků a tabulky na téma "Electrons in atoms" z knihy General Chemistry, Principles and Modern Applications, kterou napsal Ralph H. Petrucci.
Multimediální ukázky můžete vybrat ze seznamu multimediálních aplikací.
Učitel má k této knize připravený výklad podle seznam Power Point snímků.

 Editor | Správce serveru