E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Základy e-learningu /
Začínáme s e-learningem Příklady e-learningových kurzů Hlavní zdroje informací o e-learningu
Informace pro specialisty

Základy e-learningu

Obsah sekce. Se základními pojmy a poznatky o e-learningu se můžete seznámit v části "Začínáme s e-learningem". Následují "Příklady e-learningových kurzů", které předchozí výklad ilustrují. Partie "Informace pro specialisty" obsahují většinou odkazy na anglicky psané zdroje a při prvním čtení je můžete vynechat.

Co je to e-learning? Protože problematika e-learningu je nová a rychle se vyvíjí, jsou názory na základní pojmy a problémy e-learningu často velmi odlišné. I základní pojem - e-learning - je definovám mnoha způsoby. I tak považuji za užitečné uvést na úvod toto vymezení e-learningu: e-learning je vzdělávací proces, charakterizovaný aplikací multimediálních technologií, Internetu a dalších elektronických médií pro zlepšení kvality vzdělávání.

Role e-learningu ve vzdělávání. V moderním vzdělávání se e-learning nejčastěji používá k podpoře prezenční či distanční výuky. Odborníci nepovažují e-learning za hlavní, ale přesto za velmi důležitý podpůrný vzdělávací proces. Světové trendy dokazují, že význam e-learningu ve vhodné kombinaci s prezenční výukou poroste. Přesto se stává, že málo poučení lidé e-learning z různých důvodů odmítají – nejčastěji proto, že jim není jasná definice e-learningu ani jeho role ve vzdělávání.

Na straně druhé není vhodné ani nekritické přeceňování e-learningu. Vyvážený přístup k e-learningu na univerzitách je prezentován v článku prof. Tonyho Batese E-learning by měl být využíván spíše strategicky než pouze jako všem přístupný nástroj. Tento článek Vám doporučujeme k přečtení.

 Editor | Správce serveru