E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Institucionální zabezpečení e-learningu /
Úkoly vzdělávací instituce v e-learningu Příklady zabezpečení e-learningu na VŠ

Institucionální zabezpečení e-learningu

Návrh koncepce. Zahrnuje například: školení učitelů, jejich ocenění a podporu; výměnu zkušeností a zdrojů pro online výuku; podporu studujících; rešerše o současném stavu online výuky a budoucích pravděpodobných trendech; spolupráci při vývoji online kurzů i SW nástrojů; výzkum v oblasti online pedagogiky a řadu dalších položek.

Problémy při realizaci koncepce. Pro úspěch realizace koncepce je klíčová podpora učitelů. V online výuce musí učitelé překonávat tyto překážky: nedostatek času, nedostatečné školení učitelů, málo zkušeností, problematika vlastnických práv, vysoké ceny, problém důvěry, nevyhovující technologická infrastruktura, nedostatečná podpora vedoucích pracovníků, malý zájem o nové metody.

Centrum distanční a online výuky by měla zřídit každá vzdělávací instituce, která chce poskytovat ve významném rozsahu distanční a online vzdělávání. Důležité je personální a finanční zabezpečení zmíněného Centra a jeho organizační zařazení v rámci vzdělávací instituce. Klíčová je i spolupráce Centra s katedrami.

Jak zavádět e-learning na univerzitách je prezentováno v již dříve zmíněném článku prof. Tonyho Batese E-learning by měl být využíván spíše strategicky než pouze jako všem přístupný nástroj.

 Editor | Správce serveru