E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Účastníci e-learningu / e-vývojář /

e-vývojář

Základní informace

Obecné zásady pro práci vývojáře v prostředí e-learningu zahrnují mj. tyto teze:

  • e-kurzy je třeba vytvářet jako krátké, 5-15 min. trvající lekce se zpětnou vazbou
  • krátké lekce by měly být ukončeny testy
  • do kurzu je nutné zařazovat jen nezbytné informace
  • kurz musí být stále k dispozici
  • kurzy by měly respektovat různé styly učení
  • orientace v kurzu by měla být intuitivní
  • výukové materiály by měly být vícenásobně použitelné
  • složitá řešení a náročné technologie se nedoporučují
  • aktualizace, opravy a změny v kurzu by měly být snadno proveditelné
  • vytvářejte nástroje pro efektivní učící se komunitu, které umožní spolupráci studujících navzájem i jejich spolupráci se členy e-týmu.

Metodologie tvorby vzdělávacích kurzů poskytuje etapový přístup k analýze potřeb studujících, k návrhu, vývoji, realizaci a evaluaci vzdělávacího procesu. Jde o složitou problematiku, kterou jsme ilustrovali na modifikovaném modelu ADDIE.

Analýza zahrnuje tyto kroky: Definice cílů. Vymezení skupiny studujících. Rozbor zdrojů pro realizaci projektu. Očekávané překážky. Popis obsahu. Prezentace obsahu.

Návrh projektu má etapy: Uspořádání obsahu výuky. Ověření zásad pro návrh projektu. Interaktivita. Rámcový plán, vývojové diagramy a scénáře. Vytvoření a test prototypu.

Provedení návrhu projektu zahrnuje vytváření vlastního výukového produktu: Výběr vývojových nástrojů a standardů. Shromáždění a digitalizace existujících učebních materiálů. Vytvoření nového obsahu. Dokončení dokumentace pro plánování. Vývoj produktu. Hodnocení a testování. Změny a opravy.

Marketing a implementace mají hlavní podíl na trvalosti úspěchu. Samozřejmě je nejlepší, máte-li špičkové produkty a zároveň je skvěle prodáváte. Patří sem: Publicita, propagace, pomocné materiály i balení produktů. Rozšíření: Pošlete svůj produkt do světa.

Evaluace začíná self-evaluací, tedy kontrolou jednotlivých prvků kurzu (charakteristiky studujících, cíle studia, výukové strategie, rozbor obsahu, atd.) Formativní (průběžná) evaluace se používá v procesu vývoje a implementace kurzu. Zahrnuje názory studujících na výuku po dokončení každé kapitoly. Souhrnná evaluace se provádí na závěr práce.

Údržba. Úkoly údržby by mohly zahrnout například následující položky: Technická podpora. Odstranění chyb. Aktualizace informací. Vývoj nových verzí.

 

Rozšiřující informace

Návody pro vývojáře, Univerzita Hradec Králové
http://www.uhk.cz/oliva/WebCT.htm
Návody zahrnují téma Tvorba a vedení kurzu ve WebCT.

Writing Learning Objectives
http://epitome.ce.gatech.edu/iowa/

Distance Education at a Glance
http://www.uidaho.edu/eo/distglan.html

IEEE Instructional Design
http://www.ieee.org/organizations/eab/tutorials/refguide/mms01.htm
Reference Guide for Instructional Design and Development. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2001.

Instructional Design Portal
http://www.edtech.vt.edu/edtech/id/index.html
Obsahuje množství odkazů k problematice návrhu efektivní výuky.

 Editor | Správce serveru