E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Technické zabezpečení e-learningu / Softwarové nástroje pro webové vzdělávání /

Softwarové nástroje pro webové vzdělávání

Základní informace

Hlavními kategoriemi softwarových nástrojů pro web kurzy jsou:

  • Autorské nástroje (např. SW typu Director nebo Authorware), určené pro tvorbu multimediálního obsahu kurzu a používají je většinou specialisté na multimedia.
  • Nástroje pro virtuální třídy (Virtual Classrooms), určené pro podporu synchronní výuky ve virtuální webové třídě.
  • Systémy pro řízení studia (Learning Management Systems, LMS), které označují celou kategorii SW nástrojů pro řízení studia tutorem i samostudium.

V rámci LMS můžeme rozlišit softwarové systémy pro:

  • řízení kurzů (Course Management Systems, CMS)
  • tvorbu obsahu studia (Learning Content Management Systems, LCMS)
  • řízení podnikového vzdělávání (Enterprise Learning Management Systems, ELMS).

Systémy pro řízení studia kurzů (CMS), používané na univerzitách, poskytují:

  • soubor vzdělávacích nástrojů, usnadňujících učení, komunikaci a spolupráci
  • soubor podpůrných nástrojů, pomáhajících v procesu správy a vedení kurzu.

Systémy pro tvorbu obsahu studia (LCMS) mají některé charakteristiky a funkce CMS. Jsou určeny pro management obsahu kurzů. LCMS sestavují obsah kurzu z výukových objektů či modulů, uložených v databázové knihovně znovupoužitelných výukových objektů.

Systémy pro řízení podnikového vzdělávání (ELMS) směřují k integraci LMS, LCMS, virtuální třídy a dalších nástrojů do komplexnějších systémů (sestav). LMS v nich tvoří pouze jednu složku, která nemusí být rozhodující (klíčovou složkou je většinou LCMS).

LMS zdarma - Open Source. Ve Vaší instituci můžete provozovat e-kurzy v kvalitním LMS, který je zcela zdarma. E-learning ale není zdarma. Pro provoz Open Source LMS musíte zajistit profesionální podporu LMS, která bude také něco stát. (Čl. 6.4.)

Výběr LMS předpokládá stanovit, které vlastnosti LMS jsou nepostradatelné a které jsou méně důležité. Důležité jsou například vlastnosti, podporující blended learning, integraci s informačními systémy instituce, řízení pedagogiky, integraci obsahu a dodržování standardů i nástroje pro evaluaci, testování a hodnocení, správu dovedností atd. Rozhodnutí o investici do LMS bude mít vliv na celou instituci z hlediska pedagogiky i řízení. Mělo by proto být uděláno ve spolupráci nejvyššího vedení instituce i pracovišť, která budou LMS používat.

Vzdělávací standardy jsou nutné pro dosažení interoperability mezi jednotlivými poskytovateli výukového obsahu a provozovateli e-learningového vzdělávání. Je například žádoucí, aby obsah, který jste vyvinuli v jednom LMS, spolupracoval s jiným LMS a tedy abyste nemuseli již jednou vyvinutý kurz znovu přepracovat. Více o standardech viz sekce Vzdělávací standardy.

Rozšiřující informace

EDUTOOLS - Course Management Systems (CMS)
http://www.edutools.info/course/index.jsp
Nejdůležitější zdroj informací o CMS, který slouží k především k porovnání charakteristik různých CMS. Doporučujeme!

WebCT - česky na UHK
http://fim.uhk.cz/oliva/
Tvorba a vedení kurzu ve WebCT je součástí online výuky na Univerzitě Hradec Králové (UHK). Kurzy WebCT na UHK jsou přístupné na adrese http://oliva.uhk.cz/.
Vzhledem ke zkušenostem UHK a lokalizaci do češtiny je WebCT jednoznačně nejlepší volbou pro profesionálně vedené online kurzy a je vhodný jako centrálně provozovaný CMS na českých univerzitách. Tento fakt je z neznalosti a díky partikulárním zájmům malých skupin zatím bohužel ignorován - výsledky online výuky na UHK a ostatních českých univerzitách však hovoří jasně.
Přístup ke konkrétním kurzům je možný po domluvě s odpovědnými pracovníky UHK. Kurz "Základy e-learningu" je přístupný z tohoto portálu, viz http://vsportal.osu.cz/vsportal/showCategory.html?kod=160.

WebCT - anglicky na firemním serveru
http://www.webct.com/
WebCT je jedním ze dvou nejpoužívanějších CMS na US univerzitách, ve světě je používán na tisících univerzitách (dalším je Blackboard, který se však na podzim 2005 spojil s WebCT a bude v tomto spojení dominantním partnerem).

Blackboard - anglicky na firemním serveru
http://www.blackboard.com/
Blackboard byl konkurentem WebCT hlavně v USA, ale na podzim 2005 spojil s WebCT a bude v tomto spojení dominantním partnerem.

Moodle.org/
http://moodle.org/
Moodle is a course management system (CMS) - a free, Open Source software package designed using sound pedagogical principles, to help educators create effective online learning communities. You can download and use it on any computer you have handy (including webhosts), yet it can scale from a single-teacher site to a 40,000-student University.

Moodle.cz
http://moodle.cz/
Na těchto stránkách jsou provozovány převážně kurzy realizované na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě. Dále je zde možno nalézt otevřené diskusní fórum českých a slovenských učitelů a správců Moodlu CSMUG a řadu dalších kurzů, z nichž některé jsou vám k dispozici.
Na stránkách http://moodle.org/sites/ je patrné celosvětové rozšíření Moodle; dole na této stránce najdete odkazy na české instituce, které si Moodle zaregistrovaly na cenrálním serveru, ale skutečný počet je větší.

Moodle - Slezská univerzita, OPF SU v Karviné
http://elearning.opf.slu.cz/
Jeden z nejlepších serverů Moodle v ČR. Najdete zde výbornou Nápovědu / Help s odkazy na podrobnou příručku o Moodle i rychlý úvod pro studenty.

EDUTOOLS - Blackboard vs. Moodle
http://www.humboldt.edu/%7Ejdv1/moodle/all.htm
Porovnání dvou populárních CMS, které se podstatně liší náklady na licenci...

Desire2Learn - Course Management Systems (CMS)
http://www.desire2learn.com/welcome.html
První CMS, splňující SCORM 2004. Obsahuje mj. i Learning Object Repository. Stoupá počet institucí, které přecházejí od dosud převažujících CMS Blackboard, WebCT nebo Moodle k Desire2Learn, viz např. http://www.avln.org/learning/d2l/ nebo http://www.educause.edu/apps/eq/eqm05/eqm05210.asp

Learning Activity Management System
http://www.lamsinternational.com/
LAMS is a revolutionary new tool for designing, managing and delivering online collaborative learning activities. It provides teachers with a highly intuitive visual authoring environment for creating sequences of learning activities. These activities can include a range of individual tasks, small group work and whole class activities based on both content and collaboration. LAMS is freely available as open source software under the GNU General Public License (GPL).

Course Management Systems and Learning Principles: Getting to Know Each Other
http://www.campus-technology.com/article.asp?id=7888
Aplikace 10 pedagogických principů na CMS.

Na českých stránkách Google zadejte vyhledávání stránek např. pro Autorské nástroje pro e-learning, Learning Management Systems, Learning Content Management Systems, Open Source LMS, Moodle,...

Navštivte stránky některých firem, které v ČR dodávají LMS:
Kontis, http://www.kontis.cz/
eDoceo, http://www.edoceo.cz/index.jsp
Unifor, http://www.net-university.cz/
EDEN, http://eden.rentel.cz/.

     Editor | Správce serveru