E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Institucionální zabezpečení e-learningu / Úkoly vzdělávací instituce v e-learningu /
Doplňující odkazy

Úkoly vzdělávací instituce v e-learningu

Základní informace

Základní úlohy vzdělávací instituce v e-learningu. Realizace e-learningu ve vzdělávací instituci se musí opírat o dlouhodobou strategii (koncepci) organizace, která musí zahrnout i dlouhodobé zajištění finančních prostředků. Vzdělávací instituce musí zabezpečit servisní služby pro přípravu, podporu a vyváženou funkci všech hlavních prvků e-learningu. To vyžaduje řízení distančního a elektronického vzdělávání členem nejvyššího vedení (např. prorektorem pro pedagogiku).

Hlavní principy distančního vzdělávání podle ADEC. American Distance Educational Consortium (ADEC) vypracovalo ve světě obecně přijímané principy, které popisují úkoly institucí při návrhu a realizaci distančního vzdělávání.

Hlavní problémy při začleňování e-learningu do vzdělávacího systému instituce jsou:

  • Malá podpora pedagogických inovací. Zatímco úspěšné plnění vědeckých úkolů je odměňováno kariérním postupem i jinak, pedagogické inovace nejsou v průměru dostatečně oceňovány ani podporovány.
  • Nedostatečná podpora učitelů, kteří musí překonávat tyto překážky: nedostatek času, nedostatečné školení učitelů, málo zkušeností, problematika vlastnických práv, vysoké ceny, problém důvěry, nevyhovující technologická infrastruktura, nedostatečná podpora vedoucích pracovníků, malý zájem o nové metody.

Centrum distančního vzdělávání buď vůbec neexistuje nebo je nedostatečně personálně, kvalifikačně a finančně zabezpečené a špatně zařazené do struktury instituce. S CDV musí spolupracovat učitelé, kteří jsou členy kateder či ústavů. Je ověřeno, že tým specialistů v Centru distančního vzdělávání může poskytovat jen nezbytnou podporu katedrám, ale nemůže bez spoluúčasti pracovníků kateder vytvářet kurzy.

 

Rozšiřující informace

Integrated Universities and Blended Learning
http://www.kolieh.com/blended.htm
Jsou vysvětleny rozdíly mezi prací tradiční univerzity, otevřené (open) univerzity a virtuální univerzity. Průnikem práce všech těchto typů univerzit je tzv. integrovaná univerzita, která integruje různé metody, kterými se studujícím doručují vzdělávací materiály a výukové metody. Mix těchto způsobů výuky (osobně s učitelem ve třídě, distančně pomocí korespondenčních kurzů nebo kurzů na webu s různým stupněm osobního kontaktu mezi účastníky vzdělávání) se nazývá smíšené vzdělávání (Blended Learning).

Distance Education at a Glance
http://www.uidaho.edu/evo/distglan.html
Koncepci distančního vzdělávání se věnují zejména položky

#1 Distance Education: An Overview
#2 Strategies for Teaching at a Distance
#3 Instructional Development for Distance Education
#4 Evaluation for Distance Educators

CourseShare.com.
http://www.courseshare.com/
Viz http://www.publicationshare.com/
Výzkumná zpráva Bonk, C. J. (2002). Online Teaching in an Online World.

Společnost Brandon Hall
http://www.brandon-hall.com/
O problematice personálního obsazení útvaru typu CDV pojednává část Free Resources, FAQs About E-Learning,
http://www.brandonhall.com/public/faqs2/faqs2.htm#whatkindofa

 Editor | Správce serveru