E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Základy e-learningu / Hlavní zdroje informací o e-learningu /

Hlavní zdroje informací o e-learningu

e-learning Centre
http://www.e-learningcentre.co.uk/
Základy e-learningu jsou podrobně a kvalifikovaně zpracovány v publikaci
Guide to e-learning, viz http://www.e-learningcentre.co.uk/guide2elearning.htm.
Recenzované příspěvky o e-learningu na nejrůznější témata naleznete v Library.

E-Learning v UK: strategické dokumenty
http://senet.lsc.gov.uk/guide2/elearnpolicy/index.cfm
Informace o e-learningu ve Velké Britanii.

Using Learning Technology in Higher Education - General Resources
https://teaching.bathspa.ac.uk/se-post-comp-edu-train/HD393c%20materials1.htm
Velké množství uspořádaných odkazů o e-learningu.

e-learning portál EU
http://www.elearningeuropa.info/
Zde najdeme některé články i v češtině - jeden z kladných důsledků našeho členství v EU!

i2010 – evropská informační společnost 2010
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
Komise EU navrhla nový strategický rámec, i2010 – evropská informační společnost 2010, který propaguje otevřené a konkurenceschopné digitální hospodářství a podtrhuje úlohu informačních a komunikačních technologií. Strategický rámec i2010 bude jakožto klíčový prvek obnoveného lisabonského partnerství pro růst a zaměstnanost sloužit k vytváření integrovaného přístupu k informační společnosti a politikám audiovizuálních médií v EU.

EDUCAUSE - Home
http://www.educause.edu/
EDUCAUSE je nevýdělečná organizace, jejímž posláním je přispět ke kvalitě vysokoškolského sektoru podporou inteligentního používání informačních technologií.
Odkazy na zajímavé zdroje EDUCAUSE najdete také na serveru univerzit Moravskoslezského kraje VIRTUNIV (viz obsah přednášky K. Květoně na VIRTUNIV 25.11.2005 „To nejlepší ve světovém e-learningu v roce 2005“).

EDUCAUSE - Research Publications
http://www.educause.edu/ResearchPublications/172
Podstatná výzkumná témata o ICT na vysokých školách.

EDUCAUSE - Roadmaps
http://www.educause.edu/Roadmaps/1773
ECAR Roadmaps synthesize important information technology issues and provide recommendations for action in higher education. The content draws from ECAR Research Studies and Case Studies. ECAR Roadmaps are available to the public.

EDUCAUSE - Resources
http://www.educause.edu/content.asp?SECTION_ID=11
Zdroje na serveru organizace EDUCAUSE, která sdružuje tisíce amerických i zahraničních univerzit, patří k nejobsažnějším a nejkvalitnějším informacím o používání ICT na vysokých školách.

EDUCAUSE - Popular
http://www.educause.edu/PopularContent/2658
Populární témata o ICT na vysokých školách.

EDUCAUSE Learning Initiative
http://www.educause.edu/eli/
Zahrnuje témata: Learners, Learning Principles and Practices a Learning Technologies.

E-learning Resources
http://derekstockley.com.au/eindex2b.html
Velké množství uspořádaných odkazů o e-learningu.

E-Learning links, and Web Exploration Activities (Bonk 2004)
http://www.trainingshare.com/resources/links.htm
Velké množství uspořádaných odkazů o e-learningu.

elearnspace.org
http://www.elearnspace.org/
Velké množství uspořádaných odkazů o e-learningu.

learnativity.com
http://www.learnativity.com/
Velké množství uspořádaných odkazů o e-learningu.

developfaculty.com
http://www.developfaculty.com/online/index.html
Velké množství uspořádaných odkazů o e-learningu.

E-learning Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
Předností internetové encyklopedie Wikipedia je nejen ucelený výklad zakladu e-learningu, ale i provázanost výkladu se souvisejícími partiemi.

Blogs - Jay Cross
http://www.learningcircuits.org/2002/apr2002/ttools.html
Použití Blogs v e-learningu.

The Free Dictionary
http://www.tfd.com/
Obecný zdroj informací pro: English, Medical, Legal, Financial, and Computer Dictionaries, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, a Literature Reference Library, and a Search Engine all in one!

TLT Group: Free Resources
http://www.tltgroup.org/TopicsFreeResources.htm
Informace o různých aspektech e-learningu, které poskytuje TLT Group.

Distance Education Clearinghouse
http://www.uwex.edu/disted/
Často aktualizovaný a velmi dobře hodnocený server obsahuje mnoho přehledně uspořádaných informací o DiV. University of Wisconsin.

Weblearning resources
http://www.knowledgeability.biz/weblearning/
Základní pojmy, které souvisí s e-learningem, jsou vysvětleny v úvodní části An Overview of Web-Based Learning.

Distance Education at a Glance
http://www.uidaho.edu/evo/distglan.html
13 základních témat o DiV, která zpracoval Barry Willis.

Online Learning - an Overview
http://www.ion.uillinois.edu/resources/tutorials/overview/index.asp
Přehled o online vzdělávání, vytvořený Illinois Online Network, je součástí Online Education Resources.

Web-Based Training Information Center
http://www.webbasedtraining.com/home.aspx
Informační centrum o e-learningu. Úvodní témata viz položku Primer.

Brandon Hall
http://www.brandonhall.com/
Respektovaná nezávislá výzkumná a konzultační společnost v oblasti zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Mj. vypracovává podrobné popisy e-learningových produktů.

  Slovníky základních pojmů a definic e-learningu
 
  E-Learning Glossary
http://www.learningcircuits.org/glossary.html
Obsáhlý a často aktualizovaný slovník základních pojmů e-learningu.
 
  TechEncyklopedia
http://www.techweb.com/encyclopedia/
Definice termínů, spojených s ICT a jejich aplikacemi.
 
  Course Management Systems Glossary
http://www.edutools.info/course/help/glossary.jsp
 
  New Technology Definitions
http://www.brandonhall.com/public/glossary/
 
 Editor | Správce serveru