E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/e-learning ve vzdělávacích institucích / České vysoké školy /

České vysoké školy

Základní informace

Síť distančního vzdělávání na VŠ v ČR tvoří Národní centrum distančního vzdělávání a regionální Střediska distančního vzdělávání. V těchto centrech se zprvu rozvíjelo klasické DiV, v poslední době se rozvíjí i teorie a praxe e-learningu.

Současný stav v oblasti e-learningu na českých vysokých školách lze charakterizovat takto:

  • Mezi VŠ zatím nedošlo k rozsáhlé spolupráci v oblasti e-learningu. V důsledku toho se vynakládá spoustu zbytečné práce a utrácí se mnoho peněz, například za různé typy LMS, i když v ověřovací fázi rozvoje by mohly posloužit i volně dostupné Open Source LMS, jako je Moodle.
  • 3 české univerzity, které patří v oblasti e-learningu mezi nejpokročilejší, podalo v rámci Rozvojových a transformačních projektů MŠMT pro rok 2004 meziuniverzitní projekt Spolupráce vysokých škol při tvorbě standardizovaných multimediálních vzdělávacích pomůcek. Za koordinace Ostravské Univerzity se projektu účastní Univerzita Hradec Králové a Slezská Univerzita, které hodlají oslovit další VŠ se žádostí o spolupráci. V roce 2005 se řešitelský kolektiv rozrostl o experty z Univerzity Karlovy, ČVUT a Západočeské univerzity.
  • Existují rozdílné výsledky a zkušenosti: od standardizovaných a zavedených kurzů až po odmítání a neznalost e-learningu na fakultách a univerzitách.
  • Různé VŠ pořádají konference a semináře i s mezinárodní účastí, kde lze získat zajímavé informace (ČVUT, UK, UHK, OU, UTB a další.)
  • E-learning nebyl příliš podporován grantovými agenturami ani MŠMT; situace se postupně lepší.
  • Na VŠ existují skupiny odborníků, kteří jsou zapojeni i do mezinárodních projektů a v pilotních kurzech dosahují standardní výsledky zemí EU. Byl zahájen vlastní výzkum.
  • Přes dosavadní potíže se rozvoj e-learningu na českých VŠ zrychluje. Bude však zapotřebí ještě mnoha osvětových i hlubších školicích akcí a příkladů dobré praxe, aby se e-learning prosadil na vysokých školách v ČR v žádoucí kvalitě, rozsahu a ceně.

 

Rozšiřující informace

Zárodek Národní sítě distančního vzdělávání byl v ČR vytvořen v letech 1995 – 1999. Tehdy bylo vytvořeno i Národní centrum distančního vzdělávání (NCDiV) a čtyři regionální Střediska distančního vzdělávání. V těchto centrech se zprvu rozvíjelo klasické DiV, v poslední době se začíná i s rozvojem online výuky.

V současnosti poskytují distanční a online vzdělávání - v různých formách i kvalitě - prakticky všechny vysoké školy. Situace se rychle mění, takže aktuální informace je třeba vyhledat na serverech příslušných škol. Následující seznam je převzat ze stránek MŠMT.

Veřejné vysoké školy


Státní vysoké školy


a) Policejní vysoká škola v České republice: b) Vojenské vysoké školy v České republice:

Soukromé vysoké školy


 Editor | Správce serveru