E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Účastníci e-learningu / e-manažer /

e-manažer

Základní informace

Mezi příklady úkolů e-manažera lze uvést:

  • návrh a koordinace projektů e-learningu
  • celková strategie e-learningu
  • analýza a evaluace výuky
  • zabezpečení servisu
  • marketing.

Kontrola kvality elektronického vzdělávání spočívá v ověření kvality všech jejích komponent. Zodpovědní pracovníci by měli prosadit co nejvyšší kvalitu institucionální podpory a dbát o kvalitní návrh, výuku a studium v kurzu. Důležitá je i kvalita podpory studujících a učitelů. Celková kvalita kurzu se ověřuje evaluačními postupy.

Náklady na zavedení a provoz e-learningu jsou obvykle vysoké a mohou řádově převýšit náklady na kurzy klasické. Úspory nákladů na tisk a distribuci materiálů, na služební cesty do školicích středisek a na řízení kurzů mohou celkové náklady na školení ve firmách výrazně snížit; na univerzitách se projeví málo. Přínos e-learningu na školách nevidíme ve finančních úsporách, ale ve zvýšení přístupu studentů ke vzdělání a kvality absolventů.

 

Rozšiřující informace

Jak připravit distanční studijní produkt
http://icosym.cvut.cz/telel/zlamalova.html
Najdete asi v polovině dokumentu "Principy distanční vzdělávací technologie a možnosti jejího využití v pedagogické praxi na technických VŠ". H. Zlámalová, NCDiV.

Quality on the line
http://www.ihep.org/Pubs/PDF/Quality.pdf.
Obsahuje plný text doporučení pro ověření kvality e-vzdělávání. Jde o uznávanou a často citovanou studii předních amerických univerzit.

 Editor | Správce serveru