E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Kolekce digitálních vzdělávacích zdrojů /
Fyzika Matematika Zajímavé objekty

Kolekce digitálních vzdělávacích zdrojů

V této sekci uvedeme nejprve příkladné kolekce vzdělávacích zdrojů a objektů z fyziky a matematiky. Kolekce "Fyzika" a "Matematika" byly vybrány z relevantních kolekcí Nation Science Digital Library (NSDL) s tím, že jméno NSDL je dostatečnou značkou kvality. Učitelé fyziky a matematiky si proto mohou z uvedených kolekcí vybrat s důvěrou ty kolekce, které splňují jejich pedagogické potřeby. (Podobně by bylo možné vybrat kolekce vzdělávacích zdrojů i z dalších oborů - to však vyžaduje práci specialisty z daného oboru.) Pokud tedy objevíte ve Vašem oboru dobrou digitální knihovnu (pro přirodní a technické vědy je to např. zmíněná NSDL), je sestavení množiny kolekcí, vyhovující Vašim potřebám, otázkou asi jednoho dne práce.

"Dobrá" digitální knohovna a "dobrá" kolekce vzdělávacích zdrojů musí splňovat řadu kriterií. O těch je možné se poučit v sekci "Tvorba digitálních kolekcí a knihoven". Většina materiálů v této sekci je však určena zejména tvůrcům digitálních knihoven a kolekcí vzdělávacích zdrojů.

 Editor | Správce serveru