E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Vzdělávací zdroje, objekty a knihovny / Portál a knihovna CELEBRATE /

Portál a knihovna CELEBRATE

1. Cíle projektu

Stručně o projektu CELEBRATE, http://celebrate.eun.org/eun.org2/eun/en/index_celebrate.cfm.
Projekt CELEBRATE (Context eLearning with Broadband Technologies) se zabýval širokou škálou problémů, které se týkají tvorby moderního vzdělávacího obsahu při použití vzdělávacích objektů (Learning Objects, LOs). I když tento pilotní projekt skončil koncem roku 2004, plánuje se jeho pokračování. Velmi zajímavé výsledky projektu jsou stále dostupné, například pedagogicky i technicky orientované výzkumné zprávy a demoportál. Rychlou orientaci v projektu podávají odpovědi na "FAQ - často kladené otázky", http://www.eun.org/ww/en/pub/celebrate_help/index.htm .

Cíle projektu
Context eLearning with Broadband Technologies (CELEBRATE) byl 30 měsíců trvající rozsáhlý demonstrační projekt, který skončil v listopadu 2004. Projekt koordinoval European Schoolnet a byl podporován programem Evropské komise Information Society Technologies Programme (IST) značnou částkou 7,15 milionů euro. CELEBRATE se zaměřil na všechny prvky, které se vyskytují v řetězci (tvorby, vývoje a rozšiřování) vzdělávacího obsahu. Projekt sdružil 23 partnerů, včetně ministerstev školství, univerzit, vedoucích vydavatelů učebnic, vývojářů obsahu, VLE (Virtual Learning Enviroments) prodejců a dodavatelů technologie z 11 zemí.

Klíčové otázky, na které se projekt pokusil odpovědět, byly:
  • Pracují učitelé rádi s tímto novým typem vzdělávacích zdrojů? Podporují vzdělávací objekty (dále LOs) inovační formy výuky a učení se s pomocí ICT?

  • Je možné nastínit pedagogické postupy pro kolaborativní učení, které bude zahrnovat vytváření a používání kritického množství interoperabilních LOs v nové generaci integrovaných prostředí pro řízení studia?

  • Usnadní objevující se standardy (pro interoperabilitu) výměnu a znovupoužití LOs v různých vzdělávacích platformách(LMS, LCMS, VLEs etc.), které školy užívají ve stále větší míře? A budou moci učitelé a studující vytvářet své vlastní, standardům vyhovující interoperabilní LOs?

  • Může CELEBRATE demonstrovat nějaké technické řešení – Systém pro výměnu LOs (Learning Object Brokerage System) – který dovolí ministerstvům, vydavatelům a jednotlivým školám LOs snadněji vyměňovat a nebo prodávat přes národní hranice?

  • Objeví se po skončení projektu požadavek na federovaný Evropský výměnný systém vzdělávacích objektů, který dovolí koexistenci centrální a lokálních repositoří metadat? Může CELEBRATE nabídnout trvale udržitelnou službu školám i vývojářům obsahu?

  • A konečně, může projekt jako je CELEBRATE být katalysátorem pro evropský průmysl e-learningového obsahu a vyvinout životaschopný obchodní model pro rozvoj a distribuci obsahu ve formě LOs?

V rámci projektu bylo partnery vyvinuto přibližně 1400 vzdělávacích objektů, 2400 vzdělávacích asetů a 25 jednoduchých LO autorských šablon - tyto výsledky byly dostupné prostřednictvím heslem chráněného Demonstračního portálu vice než 300 vybraným základním a středním školám. Školy byly vybrány v rámci pilotních projektů, které probíhaly v 6 zemích (Finland, France, Hungary, Italy, Israel, UK). Vědomě byly vybrány školy s vysokou úrovní vybavení ICT a učitelé s nadprůměrnými ICT dovednostmi, protože projekt chtěl prozkoumat, jak by mohl být výukový obsah v budoucnu využíván evropskými školami, které nebudou mít problémy s infrastrukturou ani se školením základů ICT.

2. Výzkumné zprávy

Některé z nejdůležitějších výsledků, zpráv a článků, vytvořených projektu CELEBRATE, jsou tyto:

Zprávy, obsahující hodnocení projektu
CELEBRATE Final Evaluation Report (D7.2)
Report on Teacher User Survey (D1.1)
Five reports from the CELEBRATE pilots (D6.2)

Zprávy a články, zaměřené na pedagogiku
Final Report on pedagogical models (D2.2)
Learning objects in classroom settings (A report of 13 case studies conducted in Finland, France, Hungary, Ireland and United Kingdom), Editors: Liisa Ilomäki and Minna Lakkala, University of Helsinki
Final Report on CELEBRATE Experimental Studies: Learning Objects – A lot of smoke but is there a fire? Academic Impact of Using Learning Objects in Different Pedagogical Settings. Tomi Jaakkola & Sami Nurmi, University of Turku.
Keeping the Pedagogy out of Learning Objects Article written by R. McCormick of Open University in the UK.

3. Demoportál

Stručně o demoportálu CELEBRATE, http://demoportal.eun.org/celebrate_dp/index.cfm.
Demoportál vyžaduje relativně jednoduchou registraci. Po jejím úspěšném dokončení budete mít přístup k databázi asi 1350 digitálních výukových objektů a tisícům asetů (to jsou základní obsahové prvky, jako obrázky, text, video, simulace,... bez pedagogického kontextu) spolu s návodem, jak demoportál použít. Virtuální výukové prostředí demoportálu umožňuje učitelům i studentům sestavit jejich vlastní vzdělávací objekty i celé kurzy.

Ukázka vzdělávacích objektů http://www.edumedia.fr/ stojí za zhlédnutí.

 Editor | Správce serveru