E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Vzdělávací zdroje, objekty a knihovny / Knihovny vzdělávacích objektů /

Knihovny vzdělávacích objektů

1. Příklady knihoven vzdělávacích objektů v ČR

Evaluační web MŠMT
http://eval.demo.oxygen.cz//Pages/Index.aspx
Evaluační web MŠMT je centrální katalog popisů dokumentů (metadat), kde si můžete vyhledávat informace o objektech, které slouží ke vzdělávání (od jednoduchých informačních prvků (asetů) přes vzdělávací objekty až po rozsáhlé encyklopedie). Samotný dokument může ležet kdekoliv na internetu a evaluační web na ně jen odkazuje. Evaluační web může být využíván jak pedagogy, tak studenty nebo širokou veřejností.
Dokument Podklady pro komunikaci s evaluačním webem obsahuje popis prvků Dublin Core, EduCz a Eval a příklady xml komunikace. Vzhledem ke komunikaci pomocí XML a standardu XML se může připojit jako datový sklad kdokoliv, kdo dodrží standard Dublin Core a bude implementovat předavání dat pomocí XML a metody POST.

Vzdělávací portál TELMAE
http://telmae.karlov.mff.cuni.cz/
Portál, určený k podpoře vzdělávání učitelů. Jeho součástmi jsou: Online časopis TELMAE, zaměřený na online learning a informační a komunikační technologie, Brána k online kurzům na TELMAE, informující uživatele o aktuální nabídce online kurzů vytvořených v laboratoři distančního vzdělávání MFF UK, Podpůrné prostředí pro výuku přírodních věd (EduPort), obsahující sbírky experimentů a příkladů pro předměty fyzika, chemie, biologie a ochrana životního prostředí a InfoPortál. Více viz http://telmae.karlov.mff.cuni.cz/portal.nsf/O_portalu_ces?OpenPage.

DILLEO 2 - Univerzita Hradec Králové
https://e-dilema.uhk.cz/dilleo/
Tuto knihovnu digitálních vzdělávacích objektů, zaměřených na elektronické vzdělávání, vyvinula ve verzi DILLEO 1 Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu v letech 2002/2003. Od roku 2004 pokračuje vývoj ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. Instance této knihovny budou k dispozici všem českým vysokým školám.

DILLEO 2 - Ostravská univerzita
http://dilleo.osu.cz/dilleo2/
Instance knihovny DILLEO 2 na Ostravské univerzitě.

2. Příklady knihoven vzdělávacích objektů ve světě

iLumina Digital Library
http://www.ilumina-dlib.org/
iLumina je digitální knihovna, obsahující sdílitelné vzdělávací objekty z oborů chemistry, biology, physics, mathematics a computer science. Velmi užitečné jsou i Technical Documents for iLumina, kde najdeme např. i taxonomii výše vyjmenovaných oborů.

TLT Group: Collections, Repositories, Referatories of Instructional Resources on the Web
http://www.tltgroup.org/resources/Collections/UsefulLinks.htm
Kvalitní sbírka odkazů z oblasti digitálních knihoven a vzdělávacích zdrojů.

CELEBRATE Demoportal
http://demoportal.eun.org/
V září 2004 byl uveden do provozu Demoportal projektu CELEBRATE. Demoportal poskytuje inteligentní přístup k vzdělávacím objektům, které stojí za vidění. Jako příklad uvádíme objekty firmy edumedia.
Podrobnosti viz sekce Portál a knihovna CELEBRATE

DSpace
http://dspace.org
DSpace je digitální knihovna, určená k ukládání, indexování, uchovávání a redistribuci výsledků vědecké práce na univerzitách. Knihovna byla vyvinuta spoluprací MIT a Hewlett-Packard a je volně přístupná jako open source systém, který lze volně upravovat a rozšiřovat.

MERLOT- Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching
http://www.merlot.org/
MERLOT je volně přístupný open source portálový systém, vyvinutý univerzitami a průmyslem v Kalifornii, určený především pracovníkům a studentům středních a vysokých škol. Jsou zde shromážděny odkazy na materiály o online vzdělávání.

The Fedora Project: An Open-Source Digital Repository Management System
http://www.fedora.info/
Sofistikovaný knihovnický systém, který společně vytváří The University of Virginia s velkou finanční podporou Mellon Foundation. Systém je založen na Flexible Extensible Digital Object and Repository Architecture (Fedora), který byl vypracován na Cornell University. Viz též http://www.fedora.info/about/history.shtml.

GROW - Geotechnical, Rock & Water (GROW) Digital Library
http://www.grow.arizona.edu/
GROW je digitální knihovna, která poskytuje výukové zdroje pro vzdělávání ve třech výše uvedených oborech stavebního inženýrství.

Eisenhower National Clearinghouse for Mathematics and Science Education (ENC)
http://www.goenc.com/
Posláním Eisenhower National Clearinghouse for Mathematics and Science Education (ENC) je vyhledávání nejlepších osnov, vytváření vysoce kvalitních materiálů a šíření užitečných informací a produktů pro zlepšení výuky středoškolské matematiky a přírodních věd. Více viz http://www.goenc.com/about/

EDUTOOLS: Learning Object Repositories Comparison
http://www.edutools.info/lor/
Výsledky porovnání několika digitálních knihoven včetně podrobného vysvětlení relevantních pojmů.

Digital Library Federation
http://www.diglib.org/
Server společenství významných digitálních knihoven, na kterém můžeme najít řadu zajímavých odkazů.

elearnopedia - Repositories
http://www.elearnopedia.com/category.asp?catid=45
Problematika digitálních knihoven na elearnopedia.

VET Learning Object Repository Project
http://flexiblelearning.net.au/projects/learningobject.htm
The VET Learning Object Repository Project aimed to identify the state of play with regard to learning objects, bringing together multiple perspectives, diverse opinions and experiences associated with the learning object paradigm. The project encompassed a range of perspectives including:
Learning design: the differentiation of learning and content objects; levels of granularity, components of a learning object; types of learning objects; and the central issue of accommodating the specialised nature of the VET sector, particularly with regard to the high level of contextualisation required for this environment.
Technical and implementation issues: architecture; interoperability of learning objects; contextualisation; and communication with LMS.
Legal: digital rights in making access available.
Access and distribution: what is needed for discovery; and catering for systemic and local distribution needs.

A Guide to Institutional Repository Software
http://comm.nsdl.org/docman/view.php/121/466/OSI_Guide_to_IR_Software_v3.pdf
The software systems discussed here satisfy three criteria: 1. They are available via an Open Source license. 2. They comply with the latest version of the Open Archives Initiative metadata harvesting protocols — this OAI compliance helps ensure that each implementation can participate in a global network of interoperable research repositories. And, 3. They are currently released and publicly available. The systems presented in this guide — Archimede, ARNO, CDSware, DSpace, Eprints, Fedora, i‐Tor, MyCoRe, and OPUS—meet these criteria and allow an institution to implement a complete framework for an OAI‐compliant repository without resorting to in‐house technical development.

Stephen Downes' web site for learning object repositories
http://www.downes.ca/cgi-bin/website/find.cgi?category=1020630035
Podrobný soubor informací o digitálních knihovnách vzdělávacích objektů a související tématice. Určeno specialistům.

IntraLibrary
http://www.intrallect.com
IntraLibrary is a solution for building a Learning Object Repository and enables educators to share and re-use learning objects via the web.

 Editor | Správce serveru