E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  

O tomto portálu

Softwarová realizace Portálu

(Michal Frýda, ČVUT FEL.)

Softwarová realizace Portálu je založena na následujícím systému:

WWW Server
Jako WWW server je použit Apache HTTP Server (http://www.apache.org) podporující širokou skupinu moderních serverových operačních systémů a je vyhovující z hlediska výkonu a bezpečnosti vyvíjené aplikace.
Pro bezpečnou komunikaci mezi klientem a serverem je použit modul mod_ssl, zajišťující rozhraní pro OpenSSL knihovny. Modul mod_ssl používá SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security) protokoly.

Skriptovací jazyk
Pro vytvoření dynamické struktury Portálu je použit publikační systém Zope (http://www.zope.org), který pokrývá veškeré požadavky kladené na Portál.

Systém ZOPE umožňuje:

  • Presentovat dynamický obsah. Obsah je přizpůsoben potřebám individuálních skupin uživatelů Portálu, je integrován v databázích a lze v něm vyhledávat.
  • Řídit rozsáhlý Portálu s velkým množstvím dokumentů pomocí web browseru.
  • Zajistit bezpečnost Portálu, přiřadit přesně vymezená práva tisícům manažerům obsahu a milionům uživatelů služeb portálu.
  • Poskytnout pokročilé síťové služby nejen uživatelům obsahu Portálu, ale i uživatelům výpočetních služeb nebo zájemcům o řízení experimentů v laboratořích.
  • Integrovat různé druhy obsahu Portálu, umístěných obvykle v relačních databázích, souborech, na různých webových stránkách, v FTP archivech a XML.
  • Rozšířit Portál tak, aby bylo možné dle potřeby zařadit velké množství dokumentů a aplikací a zvládnout velký provoz portálu. Samotný systém lze rozšířit s použitím tisíců aplikací, které vyvinula komunita vývojářů s využitím výhod Open Source Licence.
  • Podporu Open standards, jako jsou internetové standardy včetně SQL, ODBC, XML, DOM, FTP, HTTP, FastCGI, XML-RPC, SOAP a další, zejména LDAP, který definuje standardní metodu pro přístup a aktualizaci informací.
Další výhodou je relativně snadná přenositelnost do některého jiného skriptovacího jazyka viz. například PHP (http://www.php.net).

Databázový server
Jako databázový server je použit systém MySQL vyhovující z hlediska rychlosti výkonu a bezpečnosti pro aplikace vyžadující zpracovávání velkých objemů dat s nutností vysoké spolehlivosti.

Protože celé řešení je založeno na software podléhající tzv. "Open Source License", uživatel neplatí za systém žádné poplatky, ale může systém podle svých potřeb modifikovat a bezplatně používat.

Uživatelské role

Neregistrovaný uživatel – uživatel, který má přístup pouze k informacím pro neregistrované.

Registrovaný uživatel – uživatel, který má přístup kromě veřejné části portálu i k informacím, které jsou určeny pouze pro registrované uživatele. Dále je registrovaným uživatelům umožněno provádět personifikaci a některé další možnosti.

Editor – uživatel, který má možnost vkládat, měnit a mazat příspěvky do sekce komentovaných odkazů.

Manager – uživatel s nejvyšším oprávněním. Mění a spravuje celkovou strukturu portálu a kontroluje příspěvky editorů.

 Editor | Správce serveru