E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Vzdělávací zdroje, objekty a knihovny / Vzdělávací standardy /

Vzdělávací standardy

Vzdělávací standardy jsou nutné pro dosažení interoperability mezi jednotlivými poskytovateli výukového obsahu a provozovateli e-learningového vzdělávání. Podrobnější informace o technických vzdělávacích standardech obsahuje tento portál v sekci Learning Technology Standards.

Hlavní organizace, které vyvíjejí vzdělávací standardy, specifikace a referenční modely

IMS Global Learning Consortium
http://www.imsglobal.org/
IMS má dva hlavní cíle: 1. Definuje interoperabilitu pro aplikace a služby v oblasti e-learningu, 2. podporuje začleňování IMS specifikací do vzdělávacích produktů a služeb v celosvětovém měřítku. Hlavním výsledkem práce IMS je řada cenných specifikací v oblasti vzdělávání, především:
IMS Content Packaging;
IMS Learning Resource Meta-data Specification a
IMS Digital Repositories Interoperability Specification.

IEEE Learning Technology Standards Committee
http://ieeeltsc.org/
IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC) vyvíjí kreditované technické standardy, doporučení a průvodce v oblasti vzdělávacích technologií. Jedním z nejznámějších standardů je Learning Object Metadata Standard, který vychází z IMS Learning Resource Meta-data Specification a byl vypracován Working Group 12.

AICC
http://www.aicc.org/
The Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee (AICC) je mezinárodní asociací vzdělavatelů, kterí jsou zaměřeni na Computer-Based Training. AICC vyvíjí řadu celosvětově uznávaných doporučení pro CBT. Odkaz Index of Available AICC Publications vede na řadu zdrojů pro podporu e-learningu a standardů.

ADL, Advanced Distributed Learning
http://www.adlnet.org/
Organizace ADL koordinuje úsilí mezi vládními úřady, průmyslem a akademickou sférou v oblasti e-learningu. Usiluje o tvorbu standardů, které podporují interoperabilitu vzdělávacích nástrojů a obsahu v celosvětovém měřítku. Nejznámějším de-facto standardem, vyvinutým ADL, je SCORM. Informace o ADL na tomto portálu viz sekce Learning Technology Standards/ADL Resources. Nejnovější SCORM produkty, služby a zdroje najdete na postupně se plnícím C2S – SCORM portálu.

Zdroje, které pojednávají o vzdělávacích standardech

E-Learning Standards Update By Ryann K. Ellis
http://www.learningcircuits.org/2005/jul2005/ellis.htm
Here’s a non-technical look at evolving e-learning standards, what the standards intend to achieve, the key players involved in developing the standards, and some implications for the future.

Academic Advanced Distributed Learning Co-Lab
http://www.academiccolab.org/index.html
Tato laboratoř je určena pro podporu iniciativy ADL v akademickém světě. Zajímavý je odkaz na elearnopedia, kde najdete odkazy na řadu zdrojů pro podporu e-learningu a standardů.

The Learning Systems Architecture Lab (LSAL)
http://www.lsal.cmu.edu/
LSAL vykonává výzkumné práce se zaměřením na internetové technologie ve vzdělávání. Pro návrháře SCORMu je velmi užitečnou pomůckou LSAL SCORM Best Practices Guide for Content Developers , který tato laboratoř zveřejnila poprvé v roce 2003 a aktualizovala v dubnu 2004. V oblasti digitálních knihoven pracuje LSAL na projektu CORDRA (Content Object Repository Discovery and Registration/Resolution Architecture),který je součásti ADL iniciativy.

An introduction to AICC, SCORM and ISM (XML)
http://www.readygo.com/aicc/index.htm
Pěkně zpracovaný internetový kurz o nejčastěji se vyskytujících standardech, obsahující jejich kritické zhodnocení.

Recombo
http://www.recombo.com/resources_standards_scorm.htm
Společnost Recombo se zabývá implementací standardů, jako je SCORM, AIIC a MPEG. Najdete zde např. výklad mnoha pojmů z oblasti standardů, které Vám dosud možná dosud nebyly zcela jasné, kritické zhodnocení SCORMu, atd.

Industry Standards for Web-based Learning
http://www.knowledgeability.biz/weblearning/softwaretools.htm#Industry Standards for Web-based Learning
Podle Web Based Learning Resources Library, R.H. Jackson.

Guide to Metadata Standards, Univ. of Victoria
http://www.mvoice.com/metadata/
Tato příručka je dobrým úvodem a přehledem o standardech pro metadata.

Making Sense of Learning Specifications & Standards
http://www.masie.com/standards/s3_2nd_edition.pdf
Průvodce o problematice standardů a vzdělávacích objektů. Je připojen i obsáhlý slovník základních pojmů.

E-Learning Standards
http://ekb.mwr.biz/standards.htm
Obsahuje odkazy na webové stránky hlavních organizací, které se zabývají vzdělávacími standardy, včetně obsáhlých charakteristik organizací.

elearnopedia - Standards
http://www.elearnopedia.com/category.asp?catid=44
Problematika vzdělávacích standardů na elearnopedia.

BECTA: Packaging and publishing learning objects: Best practice guidelines
http://www.becta.org.uk/page_documents/industry/content_packaging.pdf
Podrobný a aktuální přehled o standardizovaných metodách balení a publikování vzdělávacích objektů (vydáno v lednu 2005).

 Editor | Správce serveru