E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Účastníci e-learningu / e-studující /
Doplňující odkazy

e-studující

Základní informace

Výhody a nevýhody e-learningu lze shrnout takto:

  • Výhody: aktivita studujícího, individuální přístup ke studujícímu, studium vlastním tempem, větší možnosti testování znalostí, vyšší míra interaktivity a spolupráce, lepší přístup ke zdrojům, větší aktuálnost informací a studium odkudkoliv a kdykoliv.
  • Nevýhody: omezený přístup k technologiím, technické problémy, často nízká kvalita obsahu, náročná podpora samostatného studia, nedostatek schopností samostatně studovat, nekompatibilita a nerozvinuté standardy, nevhodnost pro určité typy kurzů a studentů i frustrace z chybně řešených e-kurzů. (Technické nevýhody jsou dočasné.)

Jak studující pozná, že nabízený e-kurz je kvalitní ? Dotažte se absolventů e-kurzu, který hodláte studovat, zda v kurzu významně převažují výhody elektronického vzdělávání nad nevýhodami. Zjistěte si, jaké jsou profesionální kvality organizátorů, autorů a tutorů e-learningových kurzů, zejména, jakou mají publikační činnost a jak jsou jejich práce citovány.

Předpoklady pro distanční studium. Studium v e-learningovém prostředí vyžaduje, aby studující měl tyto základní schopnosti:

  • řídit svoji práci v e-learningovém prostředí
  • schopnost samostudia
  • spolupracovat s tutorem a se spolužáky.

Úspěšné studium v e-learningovém prostředí vyžaduje především podporu vedení firmy i rodiny studujícího, přístup k potřebnému technickému vybavení, pravidelné aktivní studium, častý elektronický kontakt s tutorem a se spolužáky a aplikaci nabytých znalostí v zaměstnání. Před zápisem do kurzu by měl mít studující jasno, jaké jsou cíle jeho studia a ověřit si, zda sylabus kurzu je v souladu s potřebami a možnostmi studujícího.

Rozšiřující informace

Návody pro studenty, Univerzita Hradec Králové
http://www.uhk.cz/oliva/student.htm
Návody zahrnují zejména informace o práci studujících v online prostředí WebCT.

Distance Education at a Glance
http://www.uidaho.edu/eo/distglan
Specifiku práce studujících v DiV zahrnují zejména položky

#1 Distance Education: An Overview
#2 Strategies for Teaching at a Distance
#8 Strategies for Learning at a Distance

Online Learning
http://www.ion.uillinois.edu/resources/tutorials/overview/index.asp
Přehled o online vzdělávání, vytvořený Illinois Online Network, obsahuje též položku Instructional Strategies and Pedagogy.

 Editor | Správce serveru