E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Účastníci e-learningu / e-učitel /
Doplňující odkazy

e-učitel

Základní informace

Role učitele v e-learningu při plánování, vývoji a výuce v e-kurzu se různí v závislosti na jeho odborné profesi, znalostech, dovednostech a zkušenostech. Role vyučujícího (tutora) a autora odborného obsahu a jeho didaktické transformace učitelé po zaškolení zvládnou, ale mnoho úloh e-vývojáře vyžaduje odbornost počítačového specialisty.

Základní kompetence tutora v elektronické výuce zahrnují především:

 • Odpovídající pedagogickou kvalifikaci, k jejímuž dosažení je třeba tutory vyškolit.
 • Umění dobré komunikace. V e-learningovém prostředí je základním způsobem komunikačního procesu komunikace písemná.
 • Otevřenost, zaujetí pro věc, přístupnost ke změnám. Vnímavost, otevřenost a flexibilita tutora jsou nezbytností. Pokud tutor nedokáže v kurzu vytvořit přátelské prostředí, může se stát, že se studující ve skupině odcizí jemu i navzájem.
 • Praktické zkušenosti. e-learning vyžaduje tutory, kteří umí aplikovat látku na praktické úlohy. Nestačí pouze dobré teoretické znalosti předmětu.

Ve vztahu ke studentům by tutor měl především:

 • Včasně a vhodně poskytovat zpětnou vazbu.
 • Povzbuzovat a podporovat odezvu studujících po celou dobu výuky.
 • Reagovat na příspěvky studujících do diskusí, na domácí práce a výsledky v testech.

Pro roli e-autora potřebuje mít učitel další doplňující znalosti. Především by měl umět:

 • posoudit vhodnost existujících studijních materiálů pro aplikaci v e-kurzu
 • aplikovat pravidla pro prezentaci informací v DiV i v prostředí webu
 • vhodně kombinovat prvky tradiční a elektronické výuky, např. synchronní či asynchronní výuku nebo vhodná multimedia
 • mít úspěšnou praxi jako tutor e-learningu.

Rozšiřující informace

Návody pro učitele, Univerzita Hradec Králové
http://www.uhk.cz/oliva/Distancni.htm
Návody zahrnují téma Jak vytvářet a vést kombinované a distanční kurzy v prostředí WebCT.

Distance Education at a Glance
http://www.uidaho.edu/evo/distglan.html
Specifika práce učitele v DiV zahrnují zejména položky

#1 Distance Education: An Overview
#2 Strategies for Teaching at a Distance
#3 Instructional Development for Distance Education
#4 E valuation for Distance Educators
#8 Strategies for Learning at a Distance
#9 Distance Education: Research
#12 Copyright and Distance Education

Online Learning
http://www.ion.uillinois.edu/resources/tutorials/overview/index.asp
Přehled o online vzdělávání, vytvořený Illinois Online Network, obsahuje též položku Being a successful instructor.

 Editor | Správce serveru