E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Účastníci e-learningu / e-učitel / Doplňující odkazy /

Doplňující odkazy

  The Roles of E-Learning Facilitators
http://www.learningcircuits.org/2002/oct2002/elearn.html
By Ed Hootstein. (October 2002.)
Obrazně řečeno, učitel e-learningu nosí “čtyři páry bot”: má funkci instruktora, sociálního pracovníka, manažera výuky a technického asistenta.
 
  Getting Ready to Teach Online
http://www.learningcircuits.org/2001/feb2001/elearn.html
By Jennifer Hofmann.(February 2001.)
Jak se stát úspěšným učitelem v online výuce.
 
  Synchronous Team Teaching: Put Your Heads Together
http://www.learningcircuits.org/2001/nov2001/elearn.html
By J. Hofmann. (Listopad 2001.)
Synchronní online výuka, používající nových ICT a multimedií, je náročná a učitel jí proto často využívá jen minimálně. V některých kurzech je proto výhodné, aby s učitelem spolupracoval asistent, který má v synchronní online výuce specifické úkoly.
 
 Editor | Správce serveru