E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Základy e-learningu / Příklady e-learningových kurzů /
Obsah kurzu "Základy e-learningu" Přístup k online kurzu "Základy e-learningu"

Příklady e-learningových kurzů

Na stránce Začínáme s e-learningem jsme se zmínili o možnosti studovat základy e-learningu i formou samostudijního e-learningového kurzu. Pokud si kurz "Základy e-learningu" v prostředí WebCT chcete prohlédnout, klikněte na odkazy v záhlaví této stránky.

Kurzů podobného zaměření existuje mnoho. Některá dále uvedená pracoviště poskytují přístup k e-learningovým kurzům pro nejrůznější předměty ze svých www stránek. Do kurzu se musíte většinou zaregistrovat po osobní domluvě s autorem kurzu a po zaplacení registračního poplatku, pouze menšina kurzů je přístupná zdarma.

Metodika a pedagogika e-learningu
http://www.cca.cz/web_cca/ke_stazeni/e_kurzy/Metodika_a_pedagogika_e-learningu/Web/metodika_pedagogika.htm
Kurz české společnosti CAA Group, popisující základní principy tvorby e-learningových kurzů.

Virtuální Ostravská univerzita
http://virtualni.osu.cz/
Na těchto stránkách najdete informace o DiV a e-learningu včetně odkazu na Ukázky eLearnigových kurzů.

E-learning na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
http://oliva.uhk.cz
Fakulta informatiky a managementu (FIM) rozvíjí velmi úspěšně řadu kvalitních online kurzů v prostředí WebCT. Hlavním důvodem úspěchů UHK je nepochybně kvalitní manažerská podpora rozvoji online výuky. Viz http://www.uhk.cz/oliva/. V oblasti distanční i online výuky pracuje na UHK velmi aktivně též Institut dalšího vzdělávání FIM, http://www.uhk.cz/fim/idv/p61.

Vzdělávací portál TELMAE - Online kurzy
http://telmae.karlov.mff.cuni.cz/
Profesionálně vedený portál, určený zejména k podpoře vzdělávání učitelů. Významnou formou této podpory jsou online kurzy.

Distanční studium Fakulty podnikohospodářské na VŠE
http://distancni.fph.vse.cz/
Fakulta obdržela jako první v ČR akreditaci Akreditační komise MŠMT pro plně distanční formu studia pro studijní obor Podniková ekonomika a management. Z 98 interních učitelů fakulty se zapojilo do přípravy distanční formy 62 učitelů ze všech kateder. K podpoře distančního studia používá VŠE v Praze systém eDoceo české firmy Trask Solution.

Virtuální univerzita
http://www.virtuniv.cz
Tento projekt univerzit Moravskoslezského regionu započal zprvu na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, Přírodovědecké fakultě OU Ostrava a Obchodně podnikatelské fakultě SU Karviná. Byl dlouhou dobu ojedinělým úspěšným příkladem spolupráce našich vysokých škol v oblasti e-learningu. Jedním z výstupů projektu jsou pravidelné semináře VIRTUNIV.

Online kurzy k učebnicím z vydavatelství Prentice Hall
http://cms.prenhall.com/
Např. přes ikonu WebCT a následující volbu "Courses" se dostanete na seznam oborů, ke kterým byly vytvořeny kurzy ve WebCT. Volně dostupné jsou pouze demonstrace, často bohužel jen v zastaralých verzích WebCT. Poznamenejme, že e-learningové kurzy vytváří již řada prestižních zahraničních vydavatelství učebnic.

 Editor | Správce serveru