E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Základy e-learningu / Příklady e-learningových kurzů / Obsah kurzu "Základy e-learningu" /

Obsah kurzu "Základy e-learningu"

Část první: Úvod do e-learningu

1. Pojetí e-learningu (3)

1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik (3)
1.2 Základní představy o e-learningu (4)
1.3 Vize e-learningu (4)
1.4 E-kurz (5)
1.5 Tým realizátorů e-kurzu (7)
1.6 Přehled technologií pro distanční vzdělávání (8))
Shrnutí (9)

Část druhá: Účastníci e-learningu

2. e-studující (10)

2.1 Výhody a nevýhody elektronického vzdělávání pro studujícího (10)
2.2 Jak studující pozná, že nabízený e-kurz je kvalitní (14)
2.3 Základní schopnosti úspěšného studujícího v e-learningu (15)
2.4 Vybrané tipy pro úspěšné studium v e-learningovém prostředí (15)
2.5 Test pro vlastní hodnocení studujících (16)
Shrnutí (17)

3. Učitel jako tutor a autor v prostředí e-learningu (18)

3.1 Role učitele v e-learningu (18)
3.2 Základní kompetence tutora (19)
3.3 Vztah tutora ke studujícím (19)
3.4 Učitel jako autor textů pro e-kurzy (20)
3.5 Vytváření studijních textů pro korespondenční distanční vzdělávání (21)
3.6 Pravidla pro prezentaci informací na webu (22)
3.7 Role učitele při volbě synchronní a asynchronní výuky (23)
3.8 Role učitele při výběru médií pro záznam a přenos obsahu (24)
Shrnutí (28)

4. e-vývojář (29)

4.1 Obecné zásady pro práci vývojáře v prostředí e-learningu (29)
4.2 Principy metodologie tvorby vzdělávacích kurzů (30)
4.3 Analýza (30)
4.4 Návrh (31)
4.5 Provedení návrhu projektu (32)
4.6 Marketing a implementace (34)
4.7 Evaluace (34)
4.8 Údržba (35)
Shrnutí (36)

5. e-manažer (37)

5.1 Hlavní úkoly e-manažera (37)
5.2 Kontrola kvality elektronického vzdělávání (37)
5.3 Rozbor nákladů na zavedení a provoz e-learningu (39)
5.4 Případová studie: Finanční náročnost e-learningu na UHK (41)
Shrnutí (42)

Část třetí: Technické zabezpečení e-learningu

6. Softwarové nástroje pro webové vzdělávání (44)

6.1 Hlavní kategorie softwarových nástrojů pro web kurzy (44)
6.2 Systémy pro řízení kurzů (CMS) (45)
6.3 Systémy pro řízení podnikového vzdělávání (ELMS) (47)
6.4 LMS zdarma - Open Source (48)
6.5 Výběr LMS (49)
6.6 Standardy (51)
Shrnutí (54)

7. Univerzitní a podniková infrastruktura pro podporu e-learningu (55)

7.1 Univerzitní a podnikové portály (55)
7.2 Příklad řešení pro podporu struktury e-learningu - SCT Luminis (58)
Shrnutí (59)

Část čtvrtá: Institucionální zabezpečení e-learningu

8. Úkoly vzdělávací instituce v e-learningu (61)

8.1 Základní úlohy vzdělávací instituce v e-learningu (61)
8.2 Hlavní principy distančního vzdělávání podle ADEC (61)
8.3 Problémy při začleňování e-learningu do vzdělávacího systému instituce (62)
8.4 Centrum distančního vzdělávání (63)
8.5 Případová studie: Návrh postupu při rozvoji e-learningu na ČVUT (65)
Shrnutí (66)

9. e-learning na vybraných českých vysokých školách (67)

9.1 Síť distančního vzdělávání na VŠ v ČR (67)
9.2 Vybraná pracoviště e-learningu na VŠ (67)
9.3 Vybrané portály e-learningu, které vznikly na českých univerzitách (70)
Shrnutí (70)

Část pátá: Přílohy

Příloha 1: Anglický a český výkladový slovník e-learningových pojmů (71)
Příloha 2: Shrnutí celého textu (109)
Závěr (115)
Použité zdroje (115)
Poznámky (116)

 Editor | Správce serveru