E-LEARNING PORTÁL
Domovská stránka | Registrace | Vyhledávání | Můj portál | Redakční rada | O tomto portálu  
/Vzdělávací zdroje, objekty a knihovny /
Vzdělávací objekty Vzdělávací standardy Tvorba digitálních objektů, kolekcí a knihoven
Knihovny vzdělávacích objektů Portál a knihovna CELEBRATE National Science Digital Library

Vzdělávací zdroje, objekty a knihovny

Obsah sekce. Na Internetu můžeme najít velké množství zdrojů, které lze využít pro vzdělávání. Zde se zaměříme především na vybrané digitální vzdělávací zdroje pro podporu vysokoškolského vzdělávání. Zvláštní důraz budeme klást na znovupoužitelné vzdělávací objekty (viz další odstavec).

Znovupoužitelné vzdělávací objekty. Současný trend směřuje k tvorbě znovupoužitelných vzdělávacích objektů. Vzdělávací objekt (Learning Object, LO) je název pro malou výukovou jednotku schopnou samostatné existence, kterou lze opatřit popisem a uchovávat v úložišti pro znovupoužití v různých vzdělávacích souvislostech. Vzdělávací objekty bývají také popisovány jako informační objekty, výukové objekty, instrukční objekty, obsahové objekty, mediální objekty a jednotky znalostí. Vzdělávací objekty jsou malými, ale pedagogicky kompletními segmenty vzdělávacího obsahu, které lze podle potřeby sestavovat do větších vzdělávacích jednotek jako jsou lekce, moduly a kursy. Vzdělávací objekty by měly být samostatné a přiřaditelné k jednomu výukovému cíli. Nejsou to jednoduché informační objekty, jako např. definice nebo graf, protože znamenají více než předložení informací; obsahují pedagogický záměr a návrh postupu výuky.

Příklady vzdělávacích objektů jsou: jednotlivé digitální obrázky, části textů a jednoduché animace, ale i celé webové stránky, které obsahují text, obrázky, další média či aplikace a které mohou přenášet relativně malý, ale komplexní výukový blok. Základní výhodou vzdělávacích objektů je, že mohou být navrženy jako znovupoužitelné (reusable) komponenty, které lze mnohonásobně aplikovat v různých vzdělávacích situacích (kurzech). Vzdělávací objekt je nejen jednotka s obsahem výuky, ale zahrnuje rovněž svůj vlastní popis (metadata), jako jsou informace typu: druh obsahu, učební cíl, autor, jazyk a verze, atd.

Knihovny vzdělávacích objektů umožňují vzdělávací objekty, popsané metadaty, předepsaným způsobem ukládat. Knihovny digitálních objektů jsou přístupné pomocí Internetu; uživatelé knihovny si mohou potřebné objekty vyhledat, stáhnout a modifikovat pro své potřeby.

Vzdělávacích standardy mimo jiné napomáhají zabezpečit následující vlastnosti:
Součinnost (interoperability). Schopnost umístit standardu vyhovující obsah do kteréhokoliv systému řízení studia (LMS) přizpůsobeného témuž standardu.
Znovupoužitelnost (Reusability). Schopnost vyhledávat a načítat obsahové objekty (včetně lekcí, modulů, cvičení a dalších pedagogických činností, médií, atd.) a znovu je používat.
Sledování dat (Data tracking). Schopnost sledovat data o studujících a jejich činnosti včetně bodového hodnocení, časových údajů, komentářů, atd.
Sekvence (Sequencing). Schopnost kombinovat obsahové objekty a vytvořit tak strategii řazení či větvení obsahu.

SCORM. Nejuznávanějším de-facto standardem v oblasti e-learningu je SCORM (Sharable Content Object Reference Model - Referenční model sdílitelných obsahových objektů), který je klíčovou součástí iniciativy Advanced Distributed Learning (ADL), viz http://www.adlnet.org/. Tato iniciativa směřuje k vytvoření souboru standardizovaných postupů pro e-learning (včetně stanovení obecné architektury digitálních knihoven sdílitelných obsahových objektů), které by byly obecně přijaty a široce implementovány. V podsekci tohoto portálu o vzdělávacích standardech uvádíme odkaz na několik dokumentů v češtině.

 Editor | Správce serveru